Assessoria per a autònoms

Tota la gestió necessària per a l’autònom: presentació d’impostos, llibres registre, assessorament, etc.

Assessorament autònoms

Servei integral per a autònoms

Oferim un servei d’assessoria i gestoria per a autònoms que engloba l’alta com a autònom i la gestió a tots els nivells. Així, ens ocuparem de la gestió fiscal, comptable i, si és el cas, laboral. La nostra metodologia de treball es basa en un funcionament online, i per a aquells clients de proximitat a les nostres oficines, possibilitat de gestió presencial. Sense necessitat de desplaçaments li efectuarem tots els tràmits.

Si està pensant en emprendre segurament tindrà molts dubtes, pregunti’ns sense compromís i li prestarem l’assessorament que necessita.

Preguntes freqüents autònoms

Sí, de fet és l’opció més recomanada en la majoria de negocis de petites dimensions. Els menors costos de gestió i una fiscalitat més adequada per a volums baixos de rendiments als inicis d’una empresa en fan la via més òptima. Posteriorment es podrà donar el salt a societat en qualsevol moment.

No només pots donar d’alta vàries activitats sinó que és una tendència cada cop més extensa. Molts cops un mateix professional o empresari desenvolupa diversos serveis més o menys relacionats entre ells. El principal avantatge és l’evident augment de facturació sense que s’hagi de pagar més d’autònoms. Alguns exemples serien: consultoria de màrqueting i formació, comerç electrònic i publicitat, guia turístic i representant de comerç, però les combinacions són infinites, així que recomanem que aprofitis la teva quota del RETA per tenir la major cartera de serveis.

Sí, la pluriactivitat permet desenvolupar més d’un règim de la Seguretat Social, en aquest cas Règim Especial dels Treballadors Autònoms (RETA) i règim general (treball per compte aliè). Aquesta opció confereix la seguretat de tenir dues fonts de remuneració.

Sí, conegut com a autònom empresari  serà aquell que contracta treballadors. L’autònom «ocupador» estarà subjecte a la normativa laboral, de protecció i de prevenció. Una limitació a destacar és la impossibilitat que un treballador autònom econòmicament depenent (TRADE) pugui tenir contractats treballadors.

La quota mínima és de 60 € per a aquells nous autònoms que inicien la seva activitat. La durada d’aquesta tarifa bonificada serà de 12 mesos, però en determinats casos (municipis de menys de 5.000 habitants, determinades edats, etc.) es podrà ampliar per períodes superiors.

Preguntes freqüents autònoms
Assessorament facturació

Assessorament i facturació

 • Assistència prèvia
 • Alta al RETA
 • Selecció d’epígrafs
 • Despeses deduïbles
 • Tractament de les inversions
 • Gestió de la documentació
 • Conveniència forma jurídica
 • Formació en facturació
 • Programa de facturació on-line opcional i sense cost
Servei comptable

Servei comptable

 • Comptabilitat a càrrec nostre.
 • Llibre registre d’ingressos/factures emeses i despeses/factures rebudes
 • Llibre registre d’inversions
 • Amortitzacions
 • Comptabilització d’operacions intracomunitàries
 • Imputació de subvencions
 • Obtenció del resultat i dels rendiments objecte de tributació
Servei fiscal

Servei fiscal

 

 • Assessorament tributari
 • Optimització fiscal
 • Gestió dels impostos
 • Conveniència entre mòduls / estimació objectiva i estimació directa. 
 • Confecció i presentació d’autoliquidacions i declaracions
 • IVA
 • IRPF
 • Declaracions Informatives
 • Requeriments i inspeccions
Assessorament laboral

Servei laboral

 • Comptabilitat a càrrec nostre.
 • Llibre registre d’ingressos/factures emeses i despeses/factures rebudes
 • Llibre registre d’inversions
 • Amortitzacions
 • Comptabilització d’operacions intracomunitàries
 • Imputació de subvencions
 • Obtenció del resultat i dels rendiments objecte de tributació
Contacto

Iniciar alta nou client

"*" señala los campos obligatorios

Alta autònom

0 €

Al mes

Assessorament

Express

Sense desplaçaments

Gestió autònoms

24 €

Al mes

Comptabilitat

Impostos

Assessorament

Facturació on-line

Autònom + treballadors

42 €

Al mes

Gestió fiscal, comptable, assessorament

Contractacions

Nòmines

Alta auònoms gratis

Realitzem el tràmit d'alta com a autònom de forma gratuïta

Constitució societat gratis

Constituïm la teva societat limitada, CB o SC de forma gratuïta

Gestió integral autònoms 24 € /mes

Tota la gestió que necessites: comptabilitat, impostos, assessorament

Gestió integral societats 65 €/mes

Tot per la teva SL: comptabilitat, fiscal,assessorament