Assessoria online i presencial en català

Més informació:

Assessorament fiscal

Assessoria fiscal

L’objectiu del nostre servei és, per damunt de tot, el d’evitar als nostres clients el maldecap que suposen els tràmits de gestió tributària. Tenint molt clara aquesta premissa, ens centrem en realitzar la nostra feina de la forma més eficaç possible per tal de reduir totes les càrregues de treball i econòmiques que suposa la fiscalitat a l’empresa. Tant si és un autònom com una societat simplement ens haurà de fer arribar la documentació de les operacions realitzades per tal de calcular i presentar els seus impostos (IVA, Impost de Societats, IRPF, Informatives).

Amb el servei d’assessorament fiscal aparqui les preocupacions d’Hisenda i oblidi les sorpreses desagradables. Un especialista en fiscalitat empresarial l’acompanyarà amb la voluntat de resoldre els dubtes que sorgeixen en el dia a dia.

Assessoria comptable

D’ençà que Frai Luca Pacioli inventà la partida doble, la comptabilitat ha anat evolucionant, però amb la filosofia de sempre, que reflecteixi la realitat de l’empresa. Deixi a les nostres mans l’enregistrament de les operacions de la seva empresa i l’elaboració dels estats financers. Els nostres tècnics s’ocuparan de tenir al dia la comptabilitat de la seva empresa en tot moment. Anualment prepararem els comptes anuals, i gestionarem la seva legalització i dipòsit al Registre Mercantil.

Si es autònom ens ocuparem de que els seus llibres registre obligatoris compleixin amb la normativa vigent.

Assessorament comptable
Assessorament laboral

Assessoria laboral

Si té intenció de contractar empleats o ja compta amb ells, li prestarem un servei laboral integral, des de la contractació fins a l’elaboració de les nòmines, la liquidació de les assegurances socials o la gestió de les baixes, tot atenent les seves consultes laborals.  Els constants canvis en la normativa laboral ens obliguen a estar al dia per tal de  brindar-li un servei de qualitat en tot moment.

L'opinió dels nostres clients

Ser el punt PAE privat amb més  altes gestionades de Catalunya és el regal en forma de confiança que ens han otorgat els nostres clients.

Jordi Prades

Redactor

Per a una SL familiar com la nostra és molt important no tenir sobresalts amb la gestió, i el servei integral d’AFL ens permet alliberar recursos personals.

Eva Grau

Nutrició esportiva personalitzada

Tot i el bombardeig de preguntes han tingut sempre molta paciència. Un servei online molt recomanable per a autònoms.

Alta autònoms gratis

0 €

Constitució SL gratis

0 €

Gestió integral autònoms

24 €/mes

Gestió integral societats

65 €/mes